09050942046

درباره ما

خانه / درباره ما

مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان، به عنوان یکی از اولین مراکز علمی شناخته شده ای است که از سال 1386 تا کنون با بهره گیری از نخبگان علمی کشور و به صورت متمرکز در عرصه ی شناسایی و هدایت استعدادهای فرزندان برومند ایران اسلامی در دو سطح فردی و سازمانی همت گماشته است.

فعالیت های اصلی موسسه

حیطه هدایت شغلی - تحصیلی و سنجش استعدادهای برتر

 • بررسی دقیق مهم ترین سامانه های هدایت شغلی-تحصیلی در جهان و نحوه عملکرد آن ها.
 • بررسی موضوع هدایت شغلی-تحصیلی در بیش از 80 کشور دنیا.
 • مطالعه سابقه هدایت شغلی-تحصیلی در ایران.
 • بررسی نقش متغیرهای عمده مطرح شده در هدایت شغلی-تحصیلی و جایگاه هر یک از آن ها.
 • تحلیل و بررسی نظریات و مدل های علایق شغلی، توانایی های شغلی، ارزش های کاری و مشکلات تصمیم گیری.
 • ادامه مطلب

حیطه سازمانی

 • تهیه مدل جامع ارزیابی پتانسیل ‌های نیروی انسانی که بر اساس معیارها و شایستگی ‌های بومی و محلی تدوین گردیده و از انعطاف ‌پذیری بالایی در مرحله اجرا و سنجش برخوردار است.
 • استخراج روش ‌های نوین و بدیع در زمینه سنجش نیروی انسانی به همراه سازوکارهای اجرایی این روش‌ ها در کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان.
 • سنجش مؤلفه‌ دانش شغلی برای هر جایگاه شغلی به ‌صورت جداگانه.
 • بررسی نحوه عملکرد شرکت های برتر جهان در برخی از مهم ترین حوزه های موضوعی علم مدیریت.
 • طراحی آزمون های استخدامی مبتنی بر هنجار بومی و ملی و بر اساس آخرین دستاوردهای علمی.
 • ادامه مطلب

حیطه فناوری و اطلاعات

 • طراحی شبکه فرهیختگان
 • تولید و پشتیبانی نرم افزار سمیم هوشمند (سامانه مدیریت یکپارچه مدارس هوشمند)
 • طراحی سامانه ارزشیابی عملکرد کارکنان
 • تهیه سامانه آزمون استخدامی
 • طراحی و پشتیبانی سامانه فیش برداری
 • ادامه مطلب

حیطه راه اندازی کسب و کار و سرمایه گذاری

 • بررسی طرح های موفق اشتغال و کارآفرینی در سطح جهانی؛
 • بررسی طرح های اجراشده در کشور در حوزه اشتغال و کارآفرینی در برنامه های اول تا چهارم توسعه
 • جمع آوری و تدوین بانک اطلاعات پژوهش های اشتغال و کارآفرینی (4,500 عنوان مقاله و طرح پژوهشی)
 • گردآوری و تدوین طرح های کسب وکار و سرمایه گذاری (800 طرح تیپ سرمایه گذاری)؛
 • استخراج شاخص های شناسایی کارآفرینان برتر
 • ادامه مطلب

سایر حیطه ها

 • گردآوری و مستندسازی تجربیات فرهنگی و تربیتی مدارس اسلامی
 • طرح ریزی سامانه ی ارزیابی طرح های فرهنگی