09050942046
ویژه مشاوران تحصیلی

ویژه مشاوران تحصیلی

دانشجویان

دانشجویان

دانش آموزان و اولیاء


یکشنبه , 9 سپتامبر 2018
     


  • آزمون های استعداد یابی (هدایت شغلی و تحصیلی به صورت حضوری و تحت وب)
  • انتخاب رشته دبیرستان با تکیه بر نتایج آزمون (ویژگی های روانشناختی فرد)(مشاوره حضوری و تلفنی)
  • معرفی شاخه ها و رشته های تحصیلی دبیرستانی و دانشگاهی
  • معرفی مشاغل (شرح شغل،شرح وظایف،زمینه های اشتغال و استخدام،درآمد،رشته های تحصیلی مرتبط و …)
  • انتخاب رشته کنکور با تکیه بر نتایج آزمون (ویژگی های روانشناختی فرد)