09050942046
دانش آموزان و اولیاء

دانش آموزان و اولیاء

کارجویان

کارجویان

دانشجویان


یکشنبه , 9 سپتامبر 2018
     


  • آزمون های استعداد یابی (هدایت شغلی و تحصیلی به صورت حضوری و تحت وب)
  • انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی وکارشناسی ارشد با تکیه بر نتایج آزمون (ویژگی های روانشناختی فرد)
  • انتخاب شغل با تکیه بر نتایج آزمون (ویژگی های روانشناختی فرد)(مشاوره حضوری و تلفنی)
  • معرفی مشاغل (شرح شغل،شرح وظایف،زمینه های اشتغال و استخدام،درآمد،رشته های تحصیلی مرتبط و …)
  • معرفی رشته های دانشگاهی ( مراکز دانشگاه، موسسات پژوهشی، انجمن های علمی، نرم افزارهای کاربردی، نشریات علمی، مشاغل تخصصی و …)