09050942046
مدارس و دانشگاه ها

مدارس و دانشگاه ها

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

مشاورین


چهارشنبه , 1 فوریه 2017
     


 دوره های آموزشی

 • توانمند سازی مشاور شغلی-تحصیلی+ ارائه مدرک معتبر از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
 • دوره جامع تربیت مشاور تحصیلی+ ارائه مدرک معتبر از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
 • دوره مشاوره کنکور
 • دوره آموزشی مصاحبه استخدامی

سوپر ویژن

 • سوپرویژن مشاوره شغلی-تحصیلی
 • سوپرویژن مشاوره کنکور

کارگاه های آموزشی

 • غلبه بر اضطراب در محیط های آموزشی
 • برنامه ریزی تحصیلی در محیط های آموزشی
 • مهارت های مطالعه موفق
 • مدیریت زمان در محیط های آموزشی

آزمون های استاندارد روانشناختی( ابزارهای تشخیصی)

 • آزمون استعداد یابی (هدایت شغلی-تحصیلی(هشت)) (دارای تاییدیه از سوی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور)
 • آزمون استخدامی
 • آزمون سنجش نخبگان (شناسایی استعداد های برتر)