09050942046

حوزه راه اندازی کسب و کار

خانه / خدمات / حوزه راه اندازی کسب و کار

حوزه راه اندازی کسب و کار

طرح توان سنجی مناطق مختلف کشور جهت کشت انواع محصولات کشاورزی حاصل تلاش و زحمات جمعی از پژوهش‌گران و متخصصین رشته ‌های کشاورزی، اقلیم‌شناسی، برنامه‌ریزی روستایی، ژئومورفولوژی و ... در موسسه هدایت فرهیختگان جوان می‌ باشد که بعد از چهار سال تلاش بی‌وقفه از سال 1389 در فاز اول خود به اتمام رسیده و حاصل آن توان‌سنجی و تناسب‌سنجی کشت شش محصول اساسی و استراتژیک کشاورزی برای کل کشور در سطح عملیاتی می‌ باشد. هدف اصلی این طرح شناخت ظرفیت ‌های کشاورزی مناطق مختلف کشور جهت کشت انواع محصولات زراعی و باغی متناسب با بوم هر منطقه می‌ باشد. این طرح بعد از طی مراحل پژوهشی خود از قبیل بررسی پیشینه، گزینش مدل‌ها و تکنیک ‌های لازم، جمع آوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز و ... از اوایل سال 1391 شروع به ارائه خروجی ‌های عملیاتی خود کرد که شامل امکان‌سنجی کشت محصولات زراعی اساسی برای کل استان ‌های کشور بود