09050942046

برگزاری همایش های ملی و بین المللی

خانه / خدمات / برگزاری همایش های ملی و بین المللی

برگزاری همایش های ملی و بین المللی

آرمان و هدف اصلی مرکز همایش های مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان خدمات رسانی و یاری رساندن به جامعه علمی کشور در برگزاری هرچه شایسته تر همایش ها علمی و پژوهشی می باشد؛ در این راستا این مؤسسه می کوشد که با گسترده کردن دامنه خدمات خود، دغدغه مسئولین برگزاری را کاهش داده و سعی نماید با تسهیل امور، انرژی و توان این عزیزان را در مواردی مفیدتر هدایت نماید.