مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی آتیه برگزار میکند 

یکشنبه , ۱۰ تیر ۱۳۹۷

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی آتیه برگزار میکند 
دوره جامع آموزشی 32 ساعته توانمند سازی مشاوران در حیطه  تحصیلی
برای اولین بار در کرمان
[gallery size="full" link="none" ids="1773"]