021-61978000

اخبار و رویدادها

خانه / اخبار شرکت های تابع

1125
0

چهارمین همایش ملی روان‌شناسی مدرسه

 این همایش با همکاری دانشگاه تهران و حضور کارشناسانی از موسسه هدایت فرهیختگان جوان روز شنبه 28 بهمن ماه سال جاری در دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار گردید.

ادامه مطلب